پروژه ترجمه خبرهای سایت فناوری شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه روزانه یک خبر برای یک سایت فناوری

خبر ممکن است یک پاراگرف باشد و یا دو صفحه

متن ها دارای یک سری لغات تخصصی می باشد که قابل آموزش هستند

سئو رعایت شود

ماهانه 500 هزار تومان سقف مبلغ پرداختی است

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 810 میانگین امتیاز
  • 810
   SEO
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   SEO
  در 30 روز
 • 1907 میانگین امتیاز
  • 1907
   ترجمه
  • 1907
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1238 میانگین امتیاز
  • 1222
   ترجمه
  • 1255
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز