پروژه ترجمه خبرهای سایت فناوری شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه روزانه یک خبر برای یک سایت فناوری

خبر ممکن است یک پاراگرف باشد و یا دو صفحه

متن ها دارای یک سری لغات تخصصی می باشد که قابل آموزش هستند

سئو رعایت شود

ماهانه 500 هزار تومان سقف مبلغ پرداختی است

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 810 میانگین امتیاز
  • 810
   SEO
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   SEO
  در 30 روز
 • 1260 میانگین امتیاز
  • 144
   SEO
  • 1886
   ترجمه
  • 1751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 2245 میانگین امتیاز
  • 2335
   ترجمه
  • 2155
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز