پروژه تبدیل یک یک استریم به یک فایل تکست شامل چه جزئیاتی است:

یک آدرس URL  داریم که یک استریم لیست حاوی تعداد زیادی رکورد به ما میدهد باید این لیست خوانده شده تفکیک شود و هر رکورد در یک خط در یک فایل تکست ذخیره شود.

البته هر رکورد حاوی چند پارامتر است که ترتیب قرار گرفتن پارامترها باید قابل انتخاب باشد.


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 5107 میانگین امتیاز
  • 5315
   ASP.Net
  • 4674
   دسک تاپ ویندوز
  • 5334
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 1865 میانگین امتیاز
  • 1730
   ASP.Net
  • 2000
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 615 میانگین امتیاز
  • 615
   برنامه نویسی تح..
  در 8 روز