پروژه نوشتن بیوگرافی و زندگی نامه برای وبلاگ به زبان انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

نوشتن بیوگرافی و زندگی نامه برای وبلاگ به زبان انگلیسی

نیازمندی ها برای پروژه:
تسلط به زبان و نگارش انگلیسی ( فقط به زبان انگلیسی نیاز است )
هر بیوگرافی و زندگی نامه  1000 کلمه باید نوشته شود
بیوگرافی و زندگی نامه نباید به هیچ عنوان کپی باشد.
بیوگرافی و زندگی نامه باید از 6 پاراگراف تا 7 پاراگراف باشد.
بیوگرافی و زندگی نامه باید دارای دسته بندی موضوعی باشد و برای کاربر خوانا و جذاب باشد.
بیوگرافی و زندگی نامه فقط شامل محتوا متنی است.

امتیازات:
نقد و چالش موضوعی که درباره آن قرار است بنویسید یک امتیاز محسوب می شود.
تحلیل و معرفی بیشتر از دیدگاه شخصی شما درباره آن موضوع که قرار است بیوگرافی و زندگی نامه بنویسید امتیاز محسوب میشود.


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1079 میانگین امتیاز
  • 1654
   مقاله نویسی
  • 504
   وبلاگ
  در 2 روز
 • 116 میانگین امتیاز
  • 100
   مقاله نویسی
  • 365
   وبلاگ
  • 0
   مطبوعات
  • 0
   نوشتن نقد
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 0
   وبلاگ
  • 0
   نوشتن نقد
  • 0
   ویکی
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 5 روز