پروژه تهیه بیزینس پلن شامل چه جزئیاتی است:

بنا داریم که بیزینس پلنی برای تولید کنترل کننده سطح مخازن در صورت نیاز به بانک یا سازمان صنایع ارائه دهیم. دوستانی که مسلط به تدوین بیزینس پلن هستند پیام ارسال کنند.قابل ذکر است محصول موضوع درخواست به روش کارگاهی و بر اساس سفارش تولید می شود.نوع فعالیت کاری هم بصورت B2B است.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 440 میانگین امتیاز
  • 440
   تجزیه و تحلیل ک..
  • 440
   طرح کسب و کار
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تجزیه و تحلیل ک..
  • 0
   طرح کسب و کار
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تجزیه و تحلیل ک..
  • 0
   طرح کسب و کار
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تجزیه و تحلیل ک..
  • 0
   طرح کسب و کار
  در 5 روز