پروژه بازطراحی کاتالوگ و طراحی وب سایت یک شرکت تولیدی شامل چه جزئیاتی است:

تعداد صفحات کاتالوگ مورد نیاز بین 25 الی 30 صفحه میباشد.

طراحی وبسایت از نوع One Pageو  بر پایه طراحی انجام شده برای کاتالوگ مد نظر است. 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3252 میانگین امتیاز
  • 504
   طراحی بروشور
  • 504
   کارت ویزیت
  • 8750
   طراحی وب سایت
  در 10 روز
 • 4330 میانگین امتیاز
  • 2770
   طراحی بروشور
  • 2320
   کارت ویزیت
  • 7900
   طراحی وب سایت
  در 15 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی بروشور
  • 0
   کارت ویزیت
  • 0
   طراحی وب سایت
  در 14 روز
 • 1614 میانگین امتیاز
  • 2437
   طراحی بروشور
  • 2407
   کارت ویزیت
  • 0
   طراحی وب سایت
  در 8 روز