پروژه نهان نگاری متن در تصویر در متلب با تغییر تعداد بیت های ذخیره شامل چه جزئیاتی است:

پروژه در باره نهان نگاری متن در تصویر با الگوریتمlsbm در نرم افزار متلب و تشخیص این که کدوم پیکسل ها انتخاب شده و متن در پیکسل های انتخابی چجوری ذخیره میشود و هرحرف متن چند بیت .به طور مثال بتوانیم در هر پیکسل ۳ بیت از حروف متن را جایگذاری یا بیشتر و طریقه انتخاب جایگاه پیکسل مثلا به صورت قطر فرعی باش 

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1200 میانگین امتیاز
  • 1200
   C Sharp Program..
  در 5 روز
 • 220 میانگین امتیاز
  • 220
   C Sharp Program..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C Sharp Program..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C Sharp Program..
  در 2 روز