پروژه تولید محتوای امنیت سایبری؛ شامل چه جزئیاتی است:

به صورت هفتگی نیاز به تولید محتوای مفید، کاربردی و اصیل (کپی نشده از سایر مراجع فارسی زبان) در حوزه ی امنیت سایبری می باشد. در هفته دو پست به مدت یک ماه برای شروع همکاری. 

رئوس مطالب مورد نظر به صورت تخصصی تر پس از توافق مطرح می شود. این مطالب برای کانال تلگرام و بلاگ تخصصی در وبسایت تولید می شوند. اصیل بودن مطلب بسیار حائز اهمیت بوده و امکان تصویر سازی و تولید نمودار یا ترسیم اشکال نیز بسیار مهم می باشند. امکان معرفی منابع زبان اصلی برای استفاده و ترجمه برای تولید محتوا نیز بوسیله ی خودم میسر می باشد .

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 30 روز
 • 616 میانگین امتیاز
  • 0
   نویسندگی فنی
  • 1850
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   بازنویسی مقالات
  • 0
   نویسندگی فنی
  در 30 روز
 • 50 میانگین امتیاز
  • 0
   بازنویسی مقالات
  • 0
   پژوهش
  • 0
   نویسندگی فنی
  • 200
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز