پروژه طراحی تبلیغات برای اپلیکیشن آموزشی شامل چه جزئیاتی است:

اپلیکیشن آموزشی موسسه نوآوری اموزشی مرآت 

به دنبال طراحان و ایده پردازان حوزه گرافیک برای گسترش و توسعه بخش گرافیک خود می باشد

 ابتدا از لینک پابلیش پروژه دیدن کنید. با توجه به فیلم داخل سایت و عکس ها در گوگل پلی یک تصویر ساده برای یک پست اینستاگرامی طراحی کنید.

نکته: پست برای اینستاگرام می باشد پس باید تولید محتوا و حجم عکس بر اساس مقررات اینستاگرام باشد

https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.meraat.app&rdid=ir.meraat.app

اپلیکیشن را هم می توانید دانلود نمایید و با کارایی آن بیشتر اشنا شوید.بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 324 میانگین امتیاز
  • 324
   طراحی گرافیک
  در 2 روز
 • 235 میانگین امتیاز
  • 290
   طراحی تبلیغات
  • 180
   طراحی گرافیک
  در 10 روز
 • 320 میانگین امتیاز
  • 480
   طراحی تبلیغات
  • 160
   طراحی گرافیک
  در 1 روز
 • 245 میانگین امتیاز
  • 330
   طراحی تبلیغات
  • 160
   طراحی گرافیک
  در 1 روز