پروژه تغییرات روی وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

با سلام,

وب سایت ما نیاز به یکسری تغییرات جزیی ظاهری و یکسری تغییرات بکند به صورت فوری دارد. مجری محترم باید به لاراول تسلط داشته باشند. همچنین فرانت وب سایت با بوت استرپ پیاده شده است.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 18052 میانگین امتیاز
  • 6773
   MySQL
  • 22072
   PHP
  • 22902
   CSS
  • 20463
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 13170 میانگین امتیاز
  • 7790
   MySQL
  • 20620
   PHP
  • 6450
   CSS
  • 17820
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 4054 میانگین امتیاز
  • 1000
   MySQL
  • 6008
   PHP
  • 3223
   CSS
  • 5985
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 6670 میانگین امتیاز
  • 3320
   MySQL
  • 9620
   PHP
  • 7720
   CSS
  • 6020
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز