پروژه تغییرات روی وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

با سلام,

وب سایت ما نیاز به یکسری تغییرات جزیی ظاهری و یکسری تغییرات بکند به صورت فوری دارد. مجری محترم باید به لاراول تسلط داشته باشند. همچنین فرانت وب سایت با بوت استرپ پیاده شده است.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17637 میانگین امتیاز
  • 6773
   MySQL
  • 21722
   PHP
  • 21942
   CSS
  • 20113
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 11745 میانگین امتیاز
  • 7790
   MySQL
  • 18720
   PHP
  • 4550
   CSS
  • 15920
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 6670 میانگین امتیاز
  • 3320
   MySQL
  • 9620
   PHP
  • 7720
   CSS
  • 6020
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 4416 میانگین امتیاز
  • 750
   MySQL
  • 6250
   PHP
  • 6250
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز