پروژه ایجاد وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

پروژه مورد نظر طراحی یک وبسایت است که به کاربران بر اساس فعالیت آنها امتیاز میدهد

این فعالیت میتواند شامل ارسال نظرات ، پاسخگویی به سایر کاربران و یا سایر فعالیتهایی باشد که در دیتا بیس قابل اندازه گیری و شاخص گذاری میباشد .

کاربر بر این اساس میتواند امتیازات خود را در پرو فایل مشاهده نموده و با توجه به امتیاز خود از یک سری امکانات سایت به صورت رایگان استفاده کند و یا امتیاز خود را به پول نقد تبدیل کرده و برای تسویه و واریز مبلغ معادل به حساب بانکی خود اقدام نماید.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10476 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 13215
   PHP
  • 18215
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 5301 میانگین امتیاز
  • 6530
   ASP.Net
  • 2320
   HTML
  • 7055
   برنامه نویسی تح..
  در 60 روز
 • 2557 میانگین امتیاز
  • 1730
   ASP.Net
  • 2100
   HTML
  • 1100
   PHP
  • 5300
   برنامه نویسی تح..
  در 50 روز
 • 4166 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 6250
   PHP
  • 6250
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز