پروژه ایجاد وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

پروژه مورد نظر طراحی یک وبسایت است که به کاربران بر اساس فعالیت آنها امتیاز میدهد

این فعالیت میتواند شامل ارسال نظرات ، پاسخگویی به سایر کاربران و یا سایر فعالیتهایی باشد که در دیتا بیس قابل اندازه گیری و شاخص گذاری میباشد .

کاربر بر این اساس میتواند امتیازات خود را در پرو فایل مشاهده نموده و با توجه به امتیاز خود از یک سری امکانات سایت به صورت رایگان استفاده کند و یا امتیاز خود را به پول نقد تبدیل کرده و برای تسویه و واریز مبلغ معادل به حساب بانکی خود اقدام نماید.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10476 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 13215
   PHP
  • 18215
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 5535 میانگین امتیاز
  • 6930
   ASP.Net
  • 2320
   HTML
  • 7355
   برنامه نویسی تح..
  در 60 روز
 • 2767 میانگین امتیاز
  • 1850
   ASP.Net
  • 2220
   HTML
  • 1400
   PHP
  • 5600
   برنامه نویسی تح..
  در 50 روز
 • 4351 میانگین امتیاز
  • 2838
   HTML
  • 6128
   PHP
  • 4088
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز