پروژه ترجمه فارسی یا انگلیسی به روسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه متن از فارسی یا انگلیسی (همان متن) به روسی

فایل های متون فارسی و انگلیسی ارسال شده اند

حدود 300 کلمه

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 100 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 1 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   ترجمه
  • 100
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز