پروژه در دو روز HTML کردن تصاویر یک وبسایت طراحی شده شامل چه جزئیاتی است:

یک وبسایت به صورت فتوشاپ طراحی شده و باید تمامی تصاویر HTML شوند. نیاز داریم تا این کار در کمتر از دو روز انجام شود. فایل فتوشاپ نمونه یکی از صفحات داخلی پیوست شده است. حجم کل کار 6 برابر این نمونه است.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6590 میانگین امتیاز
  • 6590
   PSD به HTML
  در 2 روز
 • 5250 میانگین امتیاز
  • 5250
   PSD به HTML
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   PSD به HTML
  در 2 روز
 • 1650 میانگین امتیاز
  • 1650
   PSD به HTML
  در 2 روز