پروژه ترجمه ۱۰۰ جمله با استفاده از رابط کاربری مشخص شامل چه جزئیاتی است:

این پروژه بخشی از یک پروژه بزرگتر است که فعلا برای اینکه به یک قیمت منصفانه برسیم آن را قرار می‌دهم. پروژه اصلی ترجمه‌ی یک پیکره متنی برای تشخیص رابطه است که دارای 10717 جمله (حدود ۳۱۲۰۰۰ کلمه) می‌باشد. ترجمه با استفاده از یک رابط کاربری انجام می‌شود. ترجمه هر جمله از طریق گوگل ترنسلیت انجام شده. جملات ربطی به هم ندارند و به صورت تک به تک ترجمه می‌شوند. راهنمای ترجمه کلمه به کلمه هم در رابط کاربری موجود است. در هر جمله دو کلمه رنگی شده است که باید بعد از ترجمه هم رنگ‌ها حفظ شوند. سیستم به شما در این زمینه کمک میکند و در ۵۰ درصد موارد رنگ‌ها را از انگلیسی منتقل می‌کند. در صورتی که فرد مورد اطمینان را پیدا کنم، برای من پرداخت هزینه به صورت ساعتی مناسب‌تر است. در این پروژه ترجمه ۱۰۰ تا از جملات انجام می‌شود و بعد از توافق پروژه دیگری تعریف می‌شود که کل ۱۰۷۱۷ جمله را پوشش می‌دهد.

.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2245 میانگین امتیاز
  • 2335
   ترجمه
  • 2155
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 200
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 40 روز
 • 868 میانگین امتیاز
  • 368
   ترجمه
  • 1368
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 630 میانگین امتیاز
  • 480
   ترجمه
  • 780
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز