پروژه بررسی امنیت وبسایت و پاکسازی حملات phishing شامل چه جزئیاتی است:

نامه ای از کمپانی RSA دریافت کردیم که از سایت و سرور ما حملات pishing انجام شده است و سرور ما بسته شده.
باید دیتابیس و سایت بررسی و پاکسازی شود.
از دوستانی که توانایی بازسازی و افزایش امنیت را دارند درخواست همکاری دارم.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7368 میانگین امتیاز
  • 18635
   PHP
  • 0
   SQL
  • 3470
   امنیت وب
  در 1 روز
 • 5520 میانگین امتیاز
  • 16560
   PHP
  • 0
   SQL
  • 0
   امنیت وب
  در 10 روز
 • 210 میانگین امتیاز
  • 210
   امنیت وب
  در 7 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 400
   Computer Securi..
  • 0
   PHP
  در 4 روز