پروژه رسم چند سیگنال ساده پیوسته و گسسته با متلب شامل چه جزئیاتی است:

5 سوال ساده که اگر به مفاهیم سیگنال و سیستم آشنا باشید. شامل رسم سیگنال پیوسته و گسسته با استفاده از متلب راحت خواهد بود. 
در فایل ضمیمه شده نمونه هایی داده شده و هدف حل موارد خواسته شده با توجه به اون هاست.
راهنمایی هایی در فایل پیوست شده که لازمه حتما بهشون توجه بشه

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1220 میانگین امتیاز
  • 1220
   Matlab
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Matlab
  در 1 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   Matlab
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Matlab
  در 1 روز