پروژه 47 صفحه ترجمه عمومی شامل چه جزئیاتی است:

سلام
لطفا میخواهم فایل پیوست به صورت خیلی روان ترجمه شود. ترجمه گوگلی و غیره نمی خواهم. برایم مهمه که ترجمه بصورت روان و قابل درک و عینی باشد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7062 میانگین امتیاز
  • 8860
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 660 میانگین امتیاز
  • 660
   ترجمه
  در 3 روز
 • 80 میانگین امتیاز
  • 80
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 934 میانگین امتیاز
  • 934
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز