پروژه تیزر تبلیغاتی و معرفی خدمات وبسایت و اپلیکیشن شامل چه جزئیاتی است:

ساخت تیزر تبلیغاتی برای معرفی سایت و اپلیکیشن 

در دو بخش خدمات گیرنده و خدمات دهنده اس و تیزر می بایست در جهت جلب نظر خدمات گیرنده ها باشد. خدمات شامل غذای خانگی، اجاره خودرو و محل های اقامتی ، سفارش آنلاین غذا برای رستوران هاامکان پذیر است و اجاره دادن تور های گردشگری 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی تبلیغات
  • 0
   طراحی گرافیک
  در 20 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 900
   طراحی گرافیک
  در 7 روز
 • 1346 میانگین امتیاز
  • 1346
   طراحی تبلیغات
  در 4 روز
 • 360 میانگین امتیاز
  • 360
   طراحی گرافیک
  در 10 روز