پروژه درست کردن بنر سر در مرکز معاینه فنی خودرو شامل چه جزئیاتی است:

هدف درست کردن بنر سر در ورودی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک می باشد، یک طرح پیشنهادی دارم، هدف من بهبود حرفه ای طرح می باشد.

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10257 میانگین امتیاز
  • 326
   طراحی بنر
  • 20188
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 6398 میانگین امتیاز
  • 665
   طراحی بنر
  • 12132
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 2220 میانگین امتیاز
  • 2220
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 1345 میانگین امتیاز
  • 530
   طراحی تبلیغات
  • 430
   طراحی بنر
  • 3075
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز