پروژه ترجمه فارسی به ترکی استانبولی شامل چه جزئیاتی است:

متن در خصوص مکمل های ورزشی است. 2000 کلمه است. متن ثقیل و پیچیده نیست ولی دارای برخی واژگان و جملات تخصصی در مورد محصول می باشد. بخشی از متن در زیر به عنوان نمونه آمده است:


آمینو گلد

WISSER® AMINO GOLD  ساخته شده از پیشرفته ترین تکنولوژی ساخت ، شامل اسید های آینه ضروری می باشد. پروتئین شیر حاوی کلیه اسید های آمینه ضروری مورد نیاز برای ورزشکاران است . بسیاری از اسید های آمینه مورد استفاده برای ایجاد پروتئین از شیر تهیه می شوند . سه اسید آمینه از این اسید های آمینه ضروری ، اسید های آمینه با زنجیره شاخه ای (BCAA) بنام های لوسن ، ایزولوسین و والین می باشند .


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 662 میانگین امتیاز
  • 1886
   ترجمه
  • 100
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 4 روز
 • 306 میانگین امتیاز
  • 710
   ترجمه
  • 210
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 5 روز
 • 482 میانگین امتیاز
  • 482
   ترجمه
  در 3 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز