پروژه بهینه سازی دیتابیس مربوط به نرم افزار مالی اداری شامل چه جزئیاتی است:

بهینه سازی جداول و ویو ها و sp ها جهت گزارش گیری از اطلاعات با سرعت قابل قبول

در حال حاضر استخراج اطلاعات با تعداد رکورد بالا تر از 1 میلیون با کندی مواجه می شود.  

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Microsoft SQL S..
  در 10 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   Microsoft SQL S..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Microsoft SQL S..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز