پروژه طراحی لوگو فروشگاه اینترنتی شامل چه جزئیاتی است:

در حال راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی به نام "کاریزمارت" هستم. در صدد طراحی یک لوگو زیبا برای آن هستم.

طرح لوگو به صورت ترکیبی (کلمه و مفهوم) باشد که مفاهیم سبد خرید یا خرید، حروف "ک" و "م" به انگلیسی یا فارسی در آن باشد.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 29625 میانگین امتیاز
  • 25924
   ادوبی ایلاستریت..
  • 11814
   طراحی لوگو
  • 51139
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 15332 میانگین امتیاز
  • 19190
   تصویرسازی
  • 19120
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1450
   طراحی لوگو
  • 21570
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 18063 میانگین امتیاز
  • 21233
   تصویرسازی
  • 22567
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3905
   طراحی لوگو
  • 24548
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 11386 میانگین امتیاز
  • 13793
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2338
   طراحی لوگو
  • 18027
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز