پروژه ثبت اسناد حسابداری به صورت روزانه از طریق دورکاری شامل چه جزئیاتی است:

به این صورت که عکس اسناد حسابداری در طی روز از طریق اینترنت ارسال و سپس در نرم افزار حسابداری ثبت شود . در در نهایت انجام ثبت کلیه امور روزانه در نرم افزار حسابداری انجام شود . دستمزد هم بصورت ماهیانه پرداخت می شود . 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 30 روز