پروژه ترجمه حل المسائل از انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه حل المسائل 8 فصل از کتاب تخصصی مالی
لطفاً قبل از ارسال پیشنهاد حتما فایل ضمیمه را ملاحظه فرمائید،
حداکثر زمان ارائه 10 روز و مبلغ پیشنهادی  2000000 ریال

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 297 میانگین امتیاز
  • 270
   ترجمه
  • 324
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 100 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 120 میانگین امتیاز
  • 120
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز