پروژه پیاده سازی وب سرویس سمت client بر اساس WSDL. شامل چه جزئیاتی است:

پروژه  پیاده سازی وب سرویس سمت کلایت soap  بر اساس WSDL 

وب سرویس سمت سرور پیاده سازی شده  و بایستی سمت کلاینت پیاده سازی شود.

اولویت زمانی وجود دارد.

سه تا اکشن بایستی پیاده سازی بشه و نتیجه به کاربر برگرده.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 140 میانگین امتیاز
  • 220
   ASP.Net
  • 200
   C Sharp Program..
  • 0
   Web Services
  در 7 روز
 • 11978 میانگین امتیاز
  • 14847
   ASP.Net
  • 9109
   C Sharp Program..
  در 1 روز
 • 820 میانگین امتیاز
  • 440
   ASP.Net
  • 1200
   C Sharp Program..
  در 1 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   C Sharp Program..
  • 100
   Microsoft SQL S..
  در 3 روز