پروژه ترجمه کتاب عربی 100 صفحه ای بصورت داستانی شامل چه جزئیاتی است:

یک کتاب داستان عربی 100 صفحه ای می بایست ترجه روان بشود به زبان عربی 

از آنهایی که تسلط کامل به زبان عربی دارن یا اینکه اصالتا عرب هستند تقاضا می کنم درخواست بدهند

کیفیت کار و روان ترجمه شدن و ساده و مفهومی بودن کار بسیار مهمه 

تا بعد از عید نوروز 98 باید تحویل داده شود و اگر دارای کیفیت باشد و وقت بیشتری خواستند نیز می توان حداکثر تا پایان فروردین مهلت داد ولی اولویت بعد از عید است پس کسانی که می خواهند مسافرت بروند درخواست ندهند

هرکسی متقاضی است اول 2 صفحه بصورت تست ترجمه تحویل میدهند تا کیفیت و روان بودن بررسی بشود سپس شروع به کار می کنند

کیفیت هر چه بهتر باشد مبلغ بصورت توافقی بیشتر می شود 

ممنون

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  • 0
   ترجمه عربی به ف..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه عربی به ف..
  در 15 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه عربی به ف..
  در 11 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه عربی به ف..
  در 5 روز