پروژه ترجمه و زیرنویس پروژه ویدیویی آموزشی در حوزه سینما شامل چه جزئیاتی است:

مجموعه ویدیوی آموزشی در حوزه سینما  درحدود 10 ساعت بدون زیرنویس انگلیسی داریم که نیاز به یک مترجم آشنا به اصطلاحات و مفاهیم سینما باشد دوستانی که تمایل به همکاری دارند حداکثر تعرفه ترجمه و زیرنویس ما ساعتی 60 هزار تومان است. اولویت با دوستانی است که مهارت زیرنویس و ترجمه ویدیو بدون زیرنویس را دارند و در حداقل زمان ممکن می توانند کار را را تحویل دهند. در صورت رضایت ادامه همکاری می توانیم داشته باشیم.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 773 میانگین امتیاز
  • 773
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 32 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 65
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز