پروژه طراحی کاتالوگ شامل چه جزئیاتی است:

طراحی کاتالوگ

نمونه که قبلا طراحی شده پیوست هستش متن همینه ولی میخواییم مربع کار بشه

تعداد صفحات همین تعداد باشه ولی میخوایی از تصاویر بیشتر استفاده بشه 

موضوع معرفی مجموعه هستش و مزایا همکاری با ما و معرفی سامانه

در صورت امکان از اینفوگرافی استفاده بشه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4872 میانگین امتیاز
  • 850
   طراحی بروشور
  • 0
   طراحی کاتالوگ
  • 2540
   طراحی گرافیک
  • 20720
   ادوبی فوتوشاپ
  • 250
   طراحی پوستر
  در 7 روز
 • 4085 میانگین امتیاز
  • 990
   طراحی بروشور
  • 130
   طراحی کاتالوگ
  • 3983
   طراحی گرافیک
  • 13482
   ادوبی فوتوشاپ
  • 1843
   طراحی پوستر
  در 5 روز
 • 1747 میانگین امتیاز
  • 1750
   طراحی بروشور
  • 480
   طراحی کاتالوگ
  • 1500
   طراحی گرافیک
  • 4019
   ادوبی فوتوشاپ
  • 990
   طراحی پوستر
 • 1273 میانگین امتیاز
  • 580
   طراحی بروشور
  • 0
   طراحی کاتالوگ
  • 2332
   طراحی گرافیک
  • 3224
   ادوبی فوتوشاپ
  • 230
   طراحی پوستر
  در 3 روز