پروژه طراحی کاتالوگ شامل چه جزئیاتی است:

طراحی کاتالوگ

نمونه که قبلا طراحی شده پیوست هستش متن همینه ولی میخواییم مربع کار بشه

تعداد صفحات همین تعداد باشه ولی میخوایی از تصاویر بیشتر استفاده بشه 

موضوع معرفی مجموعه هستش و مزایا همکاری با ما و معرفی سامانه

در صورت امکان از اینفوگرافی استفاده بشه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3066 میانگین امتیاز
  • 650
   طراحی بروشور
  • 0
   طراحی کاتالوگ
  • 1790
   طراحی گرافیک
  • 12640
   ادوبی فوتوشاپ
  • 250
   طراحی پوستر
  در 7 روز
 • 3605 میانگین امتیاز
  • 840
   طراحی بروشور
  • 130
   طراحی کاتالوگ
  • 3333
   طراحی گرافیک
  • 12132
   ادوبی فوتوشاپ
  • 1593
   طراحی پوستر
  در 5 روز
 • 1168 میانگین امتیاز
  • 580
   طراحی بروشور
  • 0
   طراحی کاتالوگ
  • 2332
   طراحی گرافیک
  • 2699
   ادوبی فوتوشاپ
  • 230
   طراحی پوستر
  در 3 روز
 • 1257 میانگین امتیاز
  • 870
   طراحی بروشور
  • 230
   طراحی کاتالوگ
  • 1230
   طراحی گرافیک
  • 3219
   ادوبی فوتوشاپ
  • 740
   طراحی پوستر