پروژه طراحی لوگو برای شرکت بازرگانی (واردات و صادرات) شامل چه جزئیاتی است:

موضوع پروژه طراحی لوگوی یک شرکت بازرگانی است. لطفا داوطلبان عزیز نمونه کارهای خود را که برای شرکت های
مشابه انجام داده اند (فقط در زمینه بازرگانی) ارسال کنند. بعد از مشاهده نمونه کارها فریلنسر انتخاب خواهد شد.
با تشکر

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3335 میانگین امتیاز
  • 3335
   طراحی لوگو
  در 6 روز
 • 450 میانگین امتیاز
  • 450
   طراحی لوگو
  در 5 روز
 • 2338 میانگین امتیاز
  • 2338
   طراحی لوگو
  در 3 روز
 • 1830 میانگین امتیاز
  • 1830
   طراحی لوگو
  در 5 روز