پروژه تولید محتوا شامل چه جزئیاتی است:

سایت آژانس بوک با سابقه بالا و رنک بسیار عالی

فریلنسرهای آشنا به مدیریت و تولید محتوا 

برای ورود و ایجاد پست مربتط با کتاب برای سایت آژانس بوک 


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2010 میانگین امتیاز
  • 2010
   طراحی وب سایت
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی وب سایت
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز