پروژه طراحی یک اپلیکیشن اندروید مدیریت چراغ های یک خانه(استخدامی) شامل چه جزئیاتی است:

سلام


پروژه طراحی اپلیکیشن با خروجی اندروید است.


نیازمند برقراری ارتباط با BLE در قالب کارکتر

بایستی قابلیت ساخت تعدادی سناریو باشد .و  در هر سناریو یک عدد به هر چراغ که مجهز به یک ماجول بلوتوث پیرامونی (Peripheral) یک عدد بین 0 و 100 داده شود .

بایستی قسمت اسکن برای دیدن چراغ های فعال در محدوده پوشش وهمچنین برقراری ارتباط با آن چراغ ( چشمک زدن چراغ)  باشد.


توضیحات تکمیلی در فایل ضمیمه ارسال شده است.

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 60 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 120
   Android
  • 0
   Mobile Phone
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 60 روز
 • 800 میانگین امتیاز
  • 800
   Android
  • 800
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز