پروژه شخصی سازی ماژول TablePress دقیقاً مانند نمونه شامل چه جزئیاتی است:

ماژول Table press  را می خواهیم دقیقاً عین نمونه ای که ارائه خواهد شد شخصی سازی کنید.

قابلیت انتخاب رنگ پس زمینه برای ستون و ردیف 

قابلیت دکمه گذاشتن برای حدول جهت نمایش بیشتر از x تعداد سطر در هر جدول متفاوت می باشد.

نمونه در پیغام خصوصی خدمتتان ارسال می گردد

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 550 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 200
   وردپرس
  • 1450
   CSS
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   وردپرس
  • 0
   CSS
  در 20 روز