پروژه سرویس ثبت داده و ارسال از طریق API شامل چه جزئیاتی است:

یک مینی سرویس است که فرآیند زیر را انجام می‌دهد:

۱- داده‌هایی توسط کاربران ثبت می‌شود.

۲- این داده‌ها در دیتابیس ثبت می‌شوند.

۳- پس از ارسال درخواست اطلاعات از سمت API برای شماره موبایل ثبت شده کاربر پیامک ارسال می‌شود.

۴- در صورت پاسخ کاربر با عدد مورد نظر، اطلاعات درخواستی برای درخواست دهنده اطلاعات ارسال می‌شود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5765 میانگین امتیاز
  • 9200
   PHP
  • 6175
   CSS
  • 1922
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 2695 میانگین امتیاز
  • 4740
   PHP
  • 650
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 13170 میانگین امتیاز
  • 7790
   MySQL
  • 20620
   PHP
  • 6450
   CSS
  • 17820
   برنامه نویسی تح..
  در 14 روز
 • 8798 میانگین امتیاز
  • 4150
   MySQL
  • 10892
   PHP
  • 8412
   CSS
  • 11740
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز