پروژه نگارش مقاله شامل چه جزئیاتی است:

نگارش مقاله آی اس آی ، در زمینه گردشگری پزشکی و یا حوزه های مرتبط با آن که به نوعی با گردشگری مرتبط باشند ، مانند زنجیره تامین گردشگری پزشکی ، بازاریابی ، سلامت همراه ، .....

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   مقاله نویسی
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 6 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 8 روز