پروژه مشاوره تبلیغاتی کترینگ شامل چه جزئیاتی است:

کترینگ و غذای بیرون بر آروند در محدوده مرزداران تاسیس شده است و برنامه این کترینگ فعالیت جهت تهیه غذ برا ظهر شرکت ها ، مدارس و فروش منطقه ای است ، لذا به این واسطه این مجموعه نیاز به یک مشاور و طراح تبلیغات در خصوص طراحی ها و بسته بندی ها ، چیدمان غذا ها دارد لذا نیاز به شخصی است که در این خصوص پروژه ای بر اساس نظرات تعریف نماید سپس در امر طراحی ، انتخاب طراح ، چاپ ، عکاسی ، چیدمان غذا به این مجموعه مشاور دهد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6576 میانگین امتیاز
  • 6576
   طراحی تبلیغات
  در 5 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   طراحی تبلیغات
  در 10 روز
 • 3130 میانگین امتیاز
  • 3130
   طراحی تبلیغات
  در 30 روز
 • 550 میانگین امتیاز
  • 550
   طراحی تبلیغات
  در 10 روز