پروژه ترجمه فایل صوتی فارسی به انگلیسی و عربی شامل چه جزئیاتی است:

فایل صوتی فارسی از یک سخنرانی یا یک پادکست در اختیار فریلنسر قرار می گیرد.

فریلنسر می بایست این فایل را به صورت زیر تحویل دهد.

۱- تایپ و ترجمه متن انگلیسی یا عربی (در هر کدام که مهارت دارد.)

۲-همین متن را با همان کیفیت سخنران در قالب یک فایل صوتی به زبان انگلیسی یا عربی ضبط کند.

کار به صورت روزانه حداقل یک فایل می باشد.

فایل های صوتی بین ۵ تا ۳۰ دقیقه زمان برده است .

بیشتر موضوعات تجارت و عده ای از مطالب اعتقادی و مذهبی می باشند.


فریلنسر های محترم پیشنهاد های خود را ارسال نمایند.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 284 میانگین امتیاز
  • 368
   ترجمه
  • 200
   ترجمه فارسی به..
  در 7 روز
 • 207 میانگین امتیاز
  • 414
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز