پروژه موشن گرافیک شامل چه جزئیاتی است:

سلام

موضوع پروژه :

تعداد ۴ عدد موشن گرافیک یک دقیقه ای با موضوعیت لوله و اتصالات و جهت معرفی قابلیت های وب سایت 


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 320 میانگین امتیاز
    • 0
      ادوبی افتر افکت..
    • 0
      انیمیشن
    • 0
      ادوبی ایلاستریت..
    • 1600
      ادوبی فوتوشاپ
    • 0
      موشن گرافیک
    در 15 روز
  • 11650 میانگین امتیاز
    • 3480
      ادوبی افتر افکت..
    • 11370
      انیمیشن
    • 19120
      ادوبی ایلاستریت..
    • 21570
      ادوبی فوتوشاپ
    • 2710
      موشن گرافیک
    در 30 روز
  • 10113 میانگین امتیاز
    • 16655
      ادوبی افتر افکت..
    • 19600
      انیمیشن
    • 3550
      ادوبی ایلاستریت..
    • 3710
      ادوبی فوتوشاپ
    • 7050
      موشن گرافیک
    در 35 روز
  • 2648 میانگین امتیاز
    • 150
      ادوبی افتر افکت..
    • 11710
      انیمیشن
    • 0
      ادوبی ایلاستریت..
    • 230
      ادوبی فوتوشاپ
    • 1154
      موشن گرافیک
    در 50 روز