پروژه ترجمه مقاله صنعتی شامل چه جزئیاتی است:

مقاله در مورد استفاده از یک تکنولوژی آلمانی در یک پروژه معدنی می باشد . ترجمه لازم بوده کاملا مفهومی ترجمه گردیده و نبایستی لغت به لغت باشد و یا با استفاده از نرم افزار ترجمه شود . استفاده از اصطلاحات صنعتی و کالوکیشن ها ضروری می باشد. 

نمونه ای از مقاله به پیوست می باشد. مبلغ یشنهادی برای این پروژه 150 هزار تومان می باشد در مدت 3 روز

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 900 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 1800
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 411 میانگین امتیاز
  • 105
   ترجمه
  • 717
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   ترجمه
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه
  • 200
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز