پروژه ترجمه یک صفحه رزومه شرکتی از فارسی به انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام به همه همکاران

پروژه یک صفحه رزومه شرکتی  است که باید از فارسی به انگلیسی ترجمه شود.

پروژه را برای امشب تا ساعت 9  نیاز دارم. سریعا باید انجام شود.

بودجه پروژه 15 هزار تومان است.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 587 میانگین امتیاز
  • 800
   ترجمه
  • 375
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز