پروژه پشتیبانی ۱ ماه شامل چه جزئیاتی است:

برای یک ماه پشتیبانی اپ رستوران مامامیا

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4871 میانگین امتیاز
  • 5085
   Android
  • 4565
   Mobile Phone
  • 4965
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز