پروژه شمسی سازی کامل افزونه تقویم modern event calendar شامل چه جزئیاتی است:

سلام؛ نیاز به شمسی سازی کامل افزونه تقویم مدرن دارم حتی بخش datepicker

آن کاملا شمسی سازی شود. نیاز است افزونه بصورت کامل هم از سمت کاربر و هم از سمت مدیر کاملا شمسی شود بدون تداخل با افزونه های شمسی ساز دیگر مانند جلالی یا پارسی دیت و ...
دوستانی که مهارت کامل در این زمینه دارند و میتوانند سریع تر پروژه را تحویل بدند پیام بدن

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5956 میانگین امتیاز
  • 8425
   HTML
  • 2220
   Javascript
  • 5885
   PHP
  • 7295
   CSS
  در 3 روز
 • 2060 میانگین امتیاز
  • 2550
   HTML
  • 0
   Javascript
  • 3120
   PHP
  • 2570
   CSS
  در 2 روز
 • 1532 میانگین امتیاز
  • 3065
   PHP
  • 0
   CSS
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   CSS
  در 3 روز