پروژه شمسی سازی کامل افزونه تقویم modern event calendar شامل چه جزئیاتی است:

سلام؛ نیاز به شمسی سازی کامل افزونه تقویم مدرن دارم حتی بخش datepicker

آن کاملا شمسی سازی شود. نیاز است افزونه بصورت کامل هم از سمت کاربر و هم از سمت مدیر کاملا شمسی شود بدون تداخل با افزونه های شمسی ساز دیگر مانند جلالی یا پارسی دیت و ...
دوستانی که مهارت کامل در این زمینه دارند و میتوانند سریع تر پروژه را تحویل بدند پیام بدن

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4241 میانگین امتیاز
  • 5555
   HTML
  • 2000
   Javascript
  • 3115
   PHP
  • 6295
   CSS
  در 3 روز
 • 1282 میانگین امتیاز
  • 2565
   PHP
  • 0
   CSS
  در 2 روز
 • 1247 میانگین امتیاز
  • 1050
   HTML
  • 0
   Javascript
  • 2420
   PHP
  • 1520
   CSS
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   CSS
  در 3 روز