پروژه طراحي آواتار شامل چه جزئیاتی است:

برای یک اپلیکییشن نیاز به 100 آواتار هست، اجزا این آواتار ها کاملا مشخصه و آماده است، طراح باید اینهارو مشابه نمونه ها با خروجی png تحویل بده.
است ها فقط بعد از قبول پروژه ارائه میشه و طراح اجازه استفاده برای پروژه ی دیگه ای رو نداره


ممنونم

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 12937 میانگین امتیاز
    • 11742
      ادوبی ایلاستریت..
    • 14132
      ادوبی فوتوشاپ
    در 5 روز
  • 2987 میانگین امتیاز
    • 1295
      ادوبی ایلاستریت..
    • 4680
      ادوبی فوتوشاپ
  • 2517 میانگین امتیاز
    • 1810
      ادوبی ایلاستریت..
    • 3224
      ادوبی فوتوشاپ
    در 2 روز
  • 2352 میانگین امتیاز
    • 1450
      ادوبی ایلاستریت..
    • 3255
      ادوبی فوتوشاپ
    در 7 روز