پروژه ترجمه مقاله 50 صفحه ای درباره علوم سیاسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه مفهومی و صحیح مقاله 50 صفحه ای زیر که درباره علوم سیاسی است .

متن از نوع تخصصی بوده و فرصت زمان تحویل پروژه 10 روز است .

پروژه به پایین ترین قیمت پیشنهاد شده و بهترین رزومه داده خواهد شد .

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1985 میانگین امتیاز
  • 1400
   ترجمه
  • 2570
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 427 میانگین امتیاز
  • 400
   ترجمه
  • 454
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 425 میانگین امتیاز
  • 425
   ترجمه
  در 10 روز
 • 360 میانگین امتیاز
  • 360
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 9 روز