پروژه برنامه نویسی بک اند یک سایت آموزشی شامل چه جزئیاتی است:

توضیحات پروژه

هدف وب سایت :‌در این وب سایت امکان آموزش آنلاین به صورت زنده بین دانشجویان و آموزرگاران دیده شده است. هماهنگی این فعالیت به صورت افلاین بوده و در زمان آموزش این فعالیت به صورت زنده بین دانشجو و آموزگار برگزار می شود

نفش ها :‌

1. دانش آموز :‌ دانش آموز یک نوع کاربر در سیستم می باشد که با ثبت نام توسط شماره تلفن همراه خود می تواند وارد سیستم شده و از خدمات سایت استفاده نماید. اطلاعات دانش آموزش شامل اطلاعات کلی و درسی دانش آموز می باشد

2. آموزگار : آموزگار یک نوع کاربر در سیستم می باشد. که با ثبت نام توسط شماره تلفن همراه می تواند خدمات خود را در سیستم ثبت نماید و توسط استفاده از خدمات در سیستم به کسب درآمد بپردازد. آموزگار در سیستم به صورت های مختلف تایید هویت می گردد که شامل تایید شماره تلفن همراه - تایید کارت ملی - تایید حساب بانکی می باشد.

3. کاربر مدیر :‌ مدیر یک نوع کاربر در سیستم می باشد که کلیه فرایندها را در سیستم در یک پنل جداگانه می تواند مدیریت نماید. ضمننا مدیر امکان ویرایش تمامی مطالب وب سایت را دارا می باشد.

-یو ای و فرانت به صورت کامل تحویل میگردد.


امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7194 میانگین امتیاز
  • 18675
   HTML
  • 0
   Laravel
  • 9200
   PHP
  • 6175
   CSS
  • 1922
   برنامه نویسی تح..
  در 46 روز
 • 11864 میانگین امتیاز
  • 8690
   HTML
  • 11440
   Laravel
  • 18720
   PHP
  • 4550
   CSS
  • 15920
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 5780 میانگین امتیاز
  • 8400
   HTML
  • 0
   Laravel
  • 10010
   PHP
  • 840
   CSS
  • 9650
   برنامه نویسی تح..
  در 60 روز
 • 979 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   Laravel
  • 1632
   PHP
  • 1632
   CSS
  • 1632
   برنامه نویسی تح..
  در 50 روز