پروژه ایران از نگاه دیگر شامل چه جزئیاتی است:


من میخواهم کشور ایران را از نگاه دیگری به افراد خارجی معرفی کنم 

کارهای موردنظر من :

1.تاریخ تمدن ایران بخصوص دوره هخامنشیان

2.اقدامات صلحجویانه ایرانیان درطول تاریخ

3.ظلم و ستمهایی که به ایران تحمیل شده

4.آثار هنری ومعرفی مکانهای تاریخی

5.بررسی تمام صفات وحسنات مردم ایران

 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 308 میانگین امتیاز
  • 384
   وبلاگ
  • 232
   پست های انجمن
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن نقد
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   وبلاگ
  • 0
   پست های انجمن
  • 0
   نوشتن نقد
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   وبلاگ
  در 1 روز