پروژه بنر تبلیغاتی برای یک کار عام المنفعه شامل چه جزئیاتی است:

برای یک پروژه عام المنفعه می خواهیم بنر تبلیغاتی تهیه و در فضای مجازی توزیع کنیم.

حدودا 30 بنر تبلیغاتی می خواهیم که با تم های محتلف موضوعی طراحی و اجرا شوند.

این کار عام المنفعه در رابطه با کودکان کل کشور به خصوص کودکان مناطق محروم هست. ما در قالب یک بسته ویژه قصد داریم به کودکان امکان دسترسی به محتواهای ویدئویی را به صورت رایگان برای 3 ماه بهار بدهیم . این محتواها متنوع است و بیشتر در قالب کارتون و فیلم های آموزشی خواهد بود. 

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 683 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی تبلیغات
  • 0
   طراحی بنر
  • 2050
   ادوبی فوتوشاپ
  در 30 روز
 • 6611 میانگین امتیاز
  • 6335
   طراحی تبلیغات
  • 5640
   طراحی بنر
  • 5520
   Flash
  • 8951
   ادوبی فوتوشاپ
  در 15 روز
 • 1010 میانگین امتیاز
  • 200
   طراحی تبلیغات
  • 1820
   ادوبی فوتوشاپ
  در 20 روز
 • 2564 میانگین امتیاز
  • 1577
   طراحی تبلیغات
  • 2057
   طراحی بنر
  • 4059
   ادوبی فوتوشاپ
  در 30 روز