پروژه ارسال تبلیغات ایمیلی شامل چه جزئیاتی است:

ما میخوایم به بانک ایمیل معتبر 10 تا تبلیغات ارسال کنیم.

ایمیل های بانک اطلاعاتی باید درست، واقعی و به روز باشند. 

تهیه فایل متنی و گرافیکی ایمیل به عهده مجری خواهد بود. 

قابلیت گزارش گیری بعداز ارسال ایمیل وجود داشته باشد.

قرارگرفتن ایمیل ها در پوشه اسپم میل باکس کمتر از 5 درصد باشد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  • 0
   بازاریابی ایمیل..
  در 20 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 30 روز