پروژه گویندگی 3 متن برای 3 انیمیشن شامل چه جزئیاتی است:

سلام
من از طریق یکی از دوستانم با شما اشنا شدم
3 متن را پیوست کردم
به صورت جدا گانه می خواهم که برایم ضبط کنید
لطفا مبلغ را برای همکاری مدام هم اعلام کنید ما شرکت تبلیغاتی هستیم

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز