پروژه ترجمه مقاله انگلیسی در زمینه امنیت اینترنت اشیاء شامل چه جزئیاتی است:

یک مقاله در زمینه امنیت اینترنت اشیاء هست که باید به صورت حرفه ای ترجمه بشه ... متن ساده ای داره  ... خود مقاله 16 صفحه است ولی تقریبا 8 صفحه ی اون عکس و الگوریتم و منابع هست و لذا 8 صفحه متن برای ترجمه میمونه.

پاراگراف اول می تونه برای نمونه ترجمه شود. 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4638 میانگین امتیاز
  • 5836
   ترجمه
  • 3441
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 8621 میانگین امتیاز
  • 6716
   ترجمه
  • 10527
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 1823 میانگین امتیاز
  • 2050
   ترجمه
  • 3420
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   IoT
  در 2 روز
 • 179 میانگین امتیاز
  • 179
   ترجمه
  • 179
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز