پروژه ترجمه حدود ۲۵۰ صفحه از مقاله ای درباره حقوق زنان شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه مقاله ای ۲۵۰صفحه ای در رابطه با حقوق زنان که متن روانی هم دارد.خیلی فوری حدود ۲یا۳روزه لازم دارم

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 118 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 236
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 647 میانگین امتیاز
  • 647
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 22 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز