پروژه ویرایش نگارشی و ساختاری متن ترجمه شده به انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام.

حدود 8 صفحه متن یک مقاله به فارسی هست که به انگلیسی ترجمه شده. موضوع مقاله تشخیص احساسات هست ولی چون مقاله ترجمه شده هشت، لغات تخصصی این حوزه به درستی ترجمه شده.

متن ترجمه شده نیاز به ویرایش گرامری، ساختاری و دستورزبان و شاید در برخی قسمت ها ویرایش جمله بندی داره. برای راحتی کار، متن فارسی هم پس از هر پاراگراف قرار داده شده.

قسمتی از متن در ادامه اومده. لطفا کسانیکه تسلط کامل به زبان انگلیسی دارند، پیشنهاد ارسال کنن. ممنون میشم ویرایش همین متن رو هم در پیامشون ارسال کنن. سپاس از همه.

--------------------------------------

The results of the analysis showed that all channels are effective in increasing the accuracy of classifiers. Also, gender has a relative impact on the accuracy of classification models. By assessing the effects of different frequency bands, it found that alpha and gamma bands have a greater effect on the accuracy of models than other bands. At the end of the paper, different combinations of EEG channels were used to recognize fear while driving that the results showed that using only two channels, fear while driving can be recognized with 89% accuracy.  

نتایج تحلیل¬ها نشان داد که همگی کانال¬ها در افزایش دقت طبقه¬بندها موثر هستند. همچنین جنسیت تاثیر نسبی در بهبود دقت مدل¬های طبقه¬بندی دارد. با بررسی اثر ویژگی¬های باندهای مختلف فرکانسی نیز مشخص شد که باندهای آلفا و گاما نسبت به سایر باندها تاثیر بیشتری در بهبود دقت مدل¬ها دارند. در پایان، از ترکیبات مختلف کانال¬های EEG برای تشخیص ترس حین رانندگی استفاده شد که نتایج بدست آمده نشان داد تنها با استفاده از دو کانال می¬توان با دقت 89 درصد، ترس حین رانندگی را تشخیص داد.


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1514 میانگین امتیاز
  • 0
   پژوهش
  • 3172
   ترجمه
  • 2690
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 1712
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   تحقیقات علمی
  در 10 روز
 • 270 میانگین امتیاز
  • 540
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تحقیقات علمی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز